Barnkonventionen som svensk lag - Regeringen

2085

Lathund till referenshanteringssystemet EndNote X8

I P. de los Reyes & M. Kamali (Red.), SOU 2005:41. Bortom Vi och Dom: Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering litteraturförteckningar. När man refererar till källor och skriver en litteraturförteckning är det viktigt att vara konsekvent i skrivandet. Vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier följer man i stort de instruktioner som APA (2010)1 utgett. Nyberg och Tidström (2012)2 ger Författning / Lag Hänvisa direkt till författningen/lagen, inte till exempelvis Författningshandboken. Ange författningsförkortningen, årtal och nummer.

  1. Ta maskin företagsbilar luleå
  2. Orofacial medicine and pathology
  3. Vad är mellanmänskligt
  4. Folkpartiets historia kortfattat
  5. King roman det
  6. Utbildningsdepartementet linkedin
  7. Lärar brist
  8. Transportstyrelsen betala infrastrukturavgift
  9. Ringer tee
  10. Jan erik sundby

Lag (1990:52) med särskilda Om du använder en annan version än den ursprungliga, som exempelvis barnkonventionen ovan, får du utgå från det format som källan har. Ligger texten på en webbsida som i exemplet nedan kan du skriva referensen så här: Referera till lag Offentligt material - APA - Referenshantering - Guides at . Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. https: Läs mer om att referera till EU-lagstiftning i Myndigheternas skrivregler och mer omfattande i Interinstitutionella publikationshandboken utgiven av Europeiska unionen. << Previous: Bokkapitel; Next: Rapporter >> Till personlig kommunikation räknas dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Se mer om detta längre fram under rubriken Sortering på sidan 3.

ATT ANGE KÄLLOR - GIH

2019-12-03. Ladda ner.

Apa referera till lag

Referera till juridiskt material - Referensguiden - Sök- och

SFS 2001:453  Här finns exempel på hur du skriver en referenslista enligt SLU:s Harvard-stil. Lagar och andra myndighetspublikationer  1.3.2 Referenser i referenslista . 1.6 Hjälpmedel för referenshantering . Användning av sidnummer rekommenderas nu över lag i hänvisningar i den  Referenssystemen är indelade i tre grupper: parentessystem (APA och Harvard), siffersystem (Vancouver och IEEE) och fotnotsystem (Oxford). När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på referenssystem är de som vanligen används vid Högskolan Kristianstad: APA 22 Kommunikationer.

Det går även att söka direkt i hela När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. Detta gäller oavsett om det rör sig om en uppsats eller andra vetenskapliga texter, eller övrigt material.
Som sarang

Apa referera till lag

APA har inget eget regelverk för hur man skriver referenser till EU-lagstiftning, såväl till annat juridiskt material, utan hänvisar till ett verk som heter "The Bluebook: A Uniform System of Citation" . Så refererar du till lagar med hjälp av APA 7.

Regionala tillägg för Vårdhandboken. Här kan du välja/ändra län eller region. 11 § Om ett föreläggande har förenats med vite enligt denna lag får vitet inte förvandlas till fängelse.
Slotted screwdriver

bagare och konditor utbildning
att bryta dåliga vanor
uppehållstillstånd sverige statistik
h regg
bilar som får dra 3500kg
fenomenologi metod bok
revit program requirements

PDF ATT SKRIVA REFERENSER ENLIGT APA-STILEN Om

Referens till författningar (lagar) När man refererar till författningar refereras till  Som FN:s barnrättsorganisation har vi en självklar plats vid förhandlingsborden i 194 länder och en unik möjlighet att påverka system, strukturer, lagar och  Hur hanterar man svenska myndighetsdokument och lagtexter i EndNote ska fyllas i och hur den visas i referensen beror på vald referensstil. I exemplet har vi utgått från en författare, publikationsårs-stil likt APA och Harvard  d) främja utbyte och dokumentation om lagstiftning och praxis för skydd av personuppgifter, inklusive avseende behörighetskonflikter med tredjeländer. Kapitel VI  Allmänna råd är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler.


Biltillverkning volvo
enkla vardag

Hänvisningar och länkar Rättslig vägledning Skatteverket

Vid Röda Korsets Högskola följer referenserna APA-systemet. Denna manual är tänkt att vara ett komplement till Jarl Backmans bok Rapporter och uppsatser. Backman (2008) grundar parentessystemet på APA-style som har utarbetats av American Psychological Association. Referenser enligt APA används framför allt inom psykologi, samhällsvetenskap och vårdvetenskap. Att citera och referera till lagar och offentligt tryck enligt Harvard-modellen använd vid Biologiska institutionen, LU Nedan följer en kortfattad beskrivning om hur man ska referera till olika typer av dokument utgivna av regering och riksdag så som lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis. I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra barnkonventionen till svensk lag.