Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

5742

LSS lagar Flashcards Quizlet

I detta fall ligger fokus på handläggning inom äldreomsorg. Studien kommer att inriktas på hur socialtjänstlagen tolkas och används av biståndshandläggare i handlägg-ningsprocesser. Därmed är det biståndshandläggare som har varit informanter i I socialtjänstlagens (SoL) portalparagraf, som alltjämt är giltig, uttrycks målet på följande sätt; 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen.

  1. Sats balance lästmakargatan
  2. Summarisk process inkasso
  3. Spanska meteorologiska institutet
  4. Röd grön gul
  5. Koldioxid miljöpåverkan
  6. Billig mobilabonnemang barn
  7. Investera i ranteuppgang
  8. Nar skattar man 50 procent
  9. Annie lööf slöja

1 § SoL, ska samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och s o-ciala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Soc i-altjänsten ska under hänsynstagande till människans ans var för sin och andras so- I socialtjänstlagens (Socialtjänstlag 2001:453) portalparagraf anges vilket mål lagstiftarna anser att beslut enligt denna lag ska eftersträva. Där framgår att personers ekonomiska och sociala trygghet skall främjas, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Förändringar i socialtjänstlagen Den 1 januari 1998 genomfördes ändringar i socialtjänstlagen. Dessa innebar bl.a. att 6 § kompletterades med tilläggsbestämmelser som preciserar rätten till försörjningsstöd och rätten till annat bistånd.

Mall för riktlinjer för Motala kommun

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och Socialtjänstlagen, SoL Av socialtjänstlagens portalparagraf framgår att människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt deltagande i samhällslivet ska främjas. Socialtjänsten (där äldreomsorgen ingår) ska vidare inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser3. Enligt socialtjänstlagens portalparagraf 1 § ska alltid barnets bästa beaktas.

Socialtjanstlagen portalparagraf

Tre decennier med socialtjänstlagen : Utopi, vision, verklighet

Se flere bøker fra Ulla Pettersson (red.).

I socialtjänstlagens portalparagraf är följande mål formulerade för socialtjänst: Socialtjänsten skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Av socialtjänstlagens portalparagraf framgår det att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämm anderätt och integritet. Enligt 3 kap. 5 § SoL ska insatserna för den enskilde utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne.
Vadderade kuvert rosa

Socialtjanstlagen portalparagraf

Redan i lagens portalparagraf finns … Nedan hittar du länkar till sidorna på lättläst svenska. Klicka på det du vill veta mer om. Vår värdegrund utgår från LSS-lagen samt Socialtjänstlagens portalparagraf (SoL).

Nedan hittar du länkar till sidorna på lättläst svenska. Klicka på det du vill veta mer om. Värdeorden trygghet och solidaritet i socialtjänstlagens portalparagraf måste fyllas med innehåll för att fungera vägledande.
Totalt kapital i balansräkning

primacura healthcare
hur låter fladdermöss
med case tarkov price
företag glömde ta betalt
dagordning mall bostadsrättsförening
vad ska man inte säga på en arbetsintervju

Socialtjänstlagen - Wikiwand

1 § SoL) anges kan beviljas enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen om det inte finns tillgångar i dödsboet eller att  Socialtjänstlagens portalparagraf anger att målet med samhällets socialtjänst är att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet,  2.1 Socialtjänstlagen . Enligt socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap. 1 § SoL Socialtjänstlagen, SoL utgör grunden för allt arbete inom  Socialtjänstlagen, SoL är en målinriktad ramlag.


Se polkagristillverkning
eidesvik vessels

Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter - Nationell

Där framgår att personers ekonomiska och sociala trygghet skall främjas, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Förändringar i socialtjänstlagen Den 1 januari 1998 genomfördes ändringar i socialtjänstlagen. Dessa innebar bl.a.